~Giám đốc-Mr.Tiến~
090.908.7518

   


~GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - MS.Oanh~
090.676.2716
   
~PGĐ Tư vấn kỹ thuật và bán hàng~
097.241.0101 MR.TÂN
     

~ Quản lý TVKT và bán hàng~
090.869.3031 MR. ĐỨC
     

Hóa Chất Vệ Sinh Dàn Lạnh
Giá: 1,000,000 VNĐ

Hóa chất vệ sinh dàn lạnh dùng để vệ sinh máy lạnh trong xe oto