~Giám đốc-Mr.Tiến~
090.908.7518

   


~GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - MS.Oanh~
090.676.2716
   
~PGĐ Tư vấn kỹ thuật và bán hàng~
097.241.0101 MR.TÂN
     

~ Quản lý TVKT và bán hàng~
090.869.3031 MR. ĐỨC
     

Lông Cừu Rửa Xe
Giá: 100,000 VNĐ

Lông Cừu dùng để rửa xe: Không bụi, siêu thắm nước, đảm bảo lau xe sáng bóng, không trầy xước, sử dụng nhiều lần vẫn đảm bảo chất lượng như mới.