~Giám đốc-Mr.Tiến~
090.908.7518

   


~GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - MS.Oanh~
090.676.2716
   
~PGĐ Tư vấn kỹ thuật và bán hàng~
097.241.0101 MR.TÂN
     

~ Quản lý TVKT và bán hàng~
090.869.3031 MR. ĐỨC
     

Tìm kiếm vỏ xe - lốp xe
VỎ XE LỐP XE

Chọn hãng và loại xe của bạn(Nếu bạn không biết những thông số bên dưới)

  


Nhập thông tin mâm vỏ bạn đang sử dụng: (Chú ý bạn phải nhập tất cả các trường)

1./ Phần tiếp xúc mặt đường: 4./ Lỗ láp (Hold Ctrl):
2./ Độ dầy vỏ & Hong vỏ: 5./ Offset:
3./ Kích thước mâm xe: 6./ Hong mâm:
  7./ Hóc mâm: