~Giám đốc-Mr.Tiến~
090.908.7518

   


~GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - MS.Oanh~
090.676.2716
   
~PGĐ Tư vấn kỹ thuật và bán hàng~
097.241.0101 MR.TÂN
     

~ Quản lý TVKT và bán hàng~
090.869.3031 MR. ĐỨC
     

Độ mâm Autocare24.vn
ĐỘ MÂM XE OTÔ

Chọn hãng và loại xe của bạn(Nếu bạn không biết những thông số bên dưới)

  


Nhập thông tin mâm vỏ bạn đang sử dụng: (Chú ý bạn phải nhập tất cả các trường)

1./ Phần tiếp xúc mặt đường: 4./ Lỗ láp (Hold Ctrl):
2./ Độ dầy vỏ & Hong vỏ: 5./ Offset:
3./ Kích thước mâm xe: 6./ Hong mâm:
  7./ Hóc mâm: